ovk, när?

Impression Calendrier Chez Reliefdoc Imprimeur À Toulouse - Calendar  Clipart - Full Size Clipart (#3728106) - PinClipart

Obligatorisk ventilationskontroll ska utföras både innan en byggnad tas i bruk för första gången men även regelbundet därefter genom så kallade återkommande besiktningar. Vilket intervall just din byggnad har beror på två faktorer: ventilationstyp och byggnadstyp. Värt att påpeka är att vissa byggnader utesluts helt från ovk-kraven. Här nedan kommer vi att ta upp vilka intervall respektive byggnad har samt vilken typ av byggnad som inte berörs av ovk-kraven.

Är du osäker på om din byggnad behöver utföra ovk eller ej skall du utgå från att den behöver det. Sedan skall du såklart kontakta din kommuns byggnadsnämnd och be om uppgifter angående din byggnads eventuella tidigare ovk. Hursomhelst, för en- och tvåbostadshus krävs inga återkommande besiktningar utan enbart en besiktning då byggnaden först tas i bruk, en så kallad första besiktning.

Som ovan nämnt, finns det exeptionella byggnader där ovk kraven ej ställs. Exempel på dessa är en- eller tvåbostadshus med självdrags- eller F-ventilation. Även ekonomibyggnader, industribyggnader och byggnader som är avsedda för totalförsvaret behöver inte genomgå en ovk.